strictly cars with character

Auto kopen op de zaak, auto rijden op de zaak, wel een klein verschil…

1 mei 2023

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een (nog) goedlopende onderneming koopt een dure Porsche 911 GT2. Hard werken mag immers lonen. Alvast onthouden: de factuur en de betaling ervan staan op naam van de vennootschap, maar de auto op naam van de DGA zelf. Dan gebeurt het onverwachte: de DGA gaat als privépersoon failliet, de vennootschap blijft ongemoeid. Direct komt de vraag op: van wie is feitelijk de Porsche? Al snel wordt aangenomen dat de GT2 toebehoort aan degene aan wie de auto nieuw is geleverd, die op het kentekenbewijs is vermeld, de kosten betaalt en de auto voor gebruik beschikbaar heeft. Maar dat valt nog maar te bezien…

Eerst de feiten: ELG & Co. is een Duitse vennootschap met de heren Jurgen en Bernd (fictief) als vennoten, waarvan Jurgen tevens Algemeen Directeur is. Hij heeft bij het lokale Porsche Centrum een Porsche 911 GT2 gekocht en daarvoor in april een aanbetaling uit eigen middelen voldaan. Op verzoek van Jurgen heeft het Porsche Centrum de aankoopfactuur uitgeschreven ten name van ELG en deze aan ELG geadresseerd. In juli van dat jaar heeft ELG het restant betaald. Het Porsche Centrum heeft vervolgens de Porsche te goeder trouw afgegeven aan Jurgen.

In september is Jurgen door de Duitse FIOD aangehouden op verdenking van beleggingsfraude. In december is hij persoonlijk failliet verklaard. De Porsche 911 GT2 is ter beschikking gesteld van de curator. Partijen bestrijden het eigendomsrecht op de Porsche. ELG, niet in faillissement dus, stelt dat de auto door Jurgen slechts namens haar is gekocht en deze slechts voor gebruik en zeker niet in eigendom aan Jurgen is afgeleverd. ELG is van mening dat de Porsche haar toebehoort.

De curator van Jurgen gaat er gelijk hard in en stelt dat Jurgen de koopopdracht heeft verstrekt en de aanbetaling gedaan en dus in eigendom overgedragen gekregen heeft. Hij meent dat de auto daarmee aan Jurgen toebehoort, in zijn failliete boedel is gevallen en dat hij, als de curator, gerechtigd is de Porsche te gelde te maken. De rechtbank heeft de bewijslast hiervoor bij ELG gelegd en besliste dat ELG het haar opgedragen bewijs niet voldoende had geleverd, zodat de door haar gevorderde verklaring dat zij de eigenaar is, wordt afgewezen. ELG gaat daarop in hoger beroep. Het hof stelt dat het Porsche Centrum de Porsche in april heeft gefactureerd aan ELG. Omdat een factuur aangeeft dat de daarop geadresseerde partij bij aflevering (het restant) dient te betalen en de koop dan met die partij tot stand komt, overweegt het hof dat het Porsche Centrum op die datum mocht aannemen dat zij de Porsche aan ELG verkocht had en dus juridisch aan ELG diende te leveren. Wie feitelijk de auto afhaalt en in gebruik neemt, is van ondergeschikt belang; daar speelt dan de kwestie van volmacht en identificatie. Omdat de factuur op verzoek van Jurgen ten name van ELG was gesteld, moest ook Jurgen begrijpen dat ELG de feitelijke koper was. Geen van de door de curator aangedragen argumenten dat de Porsche aan Jurgen persoonlijk zou zijn verkocht en geleverd, acht het hof sterk genoeg. De facturatie en (rest)betaling geldt.

Bepalend is hier dat, voor wat betreft het eigendom van een auto, onderscheid gemaakt wordt tussen enerzijds de tenaamstelling van het voertuig en de tenaamstelling van de factuur en de betaling ervan.

Het hof stelt dat de partij op wie de contractuele betalingsverplichting (factuur) is gesteld en deze ook nakomt, het eigendom verkrijgt. Tenaamstelling is slechts een aangelegenheid van kenbaarheid voor wat betreft de houder of bestuurder van de auto zoals in NL geregistreerd bij de RDW.

De auto behoort aan ELG. De curator grijpt mis en krijgt vooralsnog geen Porsche in de boedel van de gefailleerde Jurgen. Jurgen moet de sleutels inleveren bij ELG. Overigens kan worden aangenomen dat de aandelen in ELG, als door Jurgen gehouden, achterlangs in de failliete boedel van Jurgen vallen, dus wellicht komt (een deel van) de Porsche alsnog richting de curator. En die kan de aanbetaling bij ELG terugvorderen. Dat vertelt het verhaal echter niet…

Lees verder

Het gehele artikel en nog veel meer foto’s kunt u teruglezen in CARROS Magazine nr. 2/2023. Nooit iets missen? Neem nu een extra voordelig jaarabonnement (8 nummers).

Volg @CARROS.CARSMAGAZINE voor de vetste auto content, nieuwtjes en meer

In the Japanese cinematic industry, Godzilla is a legendary creature that rises from the waters and enters the cities, spreading terror and destruction. ? A cult creature that is associated with a dynasty of cars that are, in the same way, as scary as legendary. And this, my friends, is one of the rarest among Nissan’s “creatures”: the Nismo GTR R33 400R. Produced only in 44 units, it was a real threat to the automotive industry given its ferocity. The cause of all this chaos was, in the first place, the engine: the magnificent RB26 was replaced with a prodigious version developed for GT-1 class use, the 2.7l RB-X GT2 which developed 400hp and 469nm of torque. This engine was capable of pushing the 400R over 315km/h (195mph), with a 0-100 (0-60) in less than 4 seconds. But the good news doesn’t end here... 5-speed manual gearbox, aero body kit, sporty 18-inch wheels and of course that sweet, sweet straight-6 growl that only few cars have. ? @kenmsaito

De wekelijkse meditatie word geleid door @jdd_ch als hij ''off the grid'' gaat in de Hesketh uit 1974. Je kijkt naar James Hunt tijdens de 2021 Monaco Historic GP. Doe je koptelefoon op en sluit je ogen ?

The 4.6 HSE, also known as P38A, was the second generation Range Rover, almost a quarter of a century after its debut. That meant that now we were in the 90s, and the concept of SUV had dramatically changed. People didn’t put off-road capabilities at the first place, instead they asked for luxury and comfort. During the design stage, several firms were contacted, and Bertone even made a full scale model, but at the end they opted for the classic British style, rightfully so. The 4.6 HSE gave exactly that (the HSE stands for “High Specification Equipment”), for instance it had an advanced, yet very troublesome, air suspension system, powered by the 4.6L V8, that would produce 225 hp and 280 ft-lb of torque. On the inside, it was basically a living room, so much in fact that in 1996 debuted the possibility of ordering one with a television and video system with VHS player. It was without a doubt the best off-roader in the world at the time of its debut, although unfortunately its cutting-edge electronics had plenty of faults, but it helped set the bar of what a luxury SUV should be. ? @iamted7

The most powerful Ford GT ever. #ford #fordgt #fordgt2020 #innovation #647 #race #lemans